ترجمه Forecast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ بيني‌ وضع‌ هوا يا حوادث‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ بيني‌ كردن‌ , در فارسی : از پيش‌

Forecast به چه معناست و Forecast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forecast

پيش‌ بيني‌ وضع‌ هوا يا حوادث‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ بيني‌ وضع‌ هوا يا حوادث‌, ترجمه پيش‌ بيني‌ وضع‌ هوا يا حوادث‌, کلمات شبیه پيش‌ بيني‌ وضع‌ هوا يا حوادث‌ , پيش‌ بيني‌ كردن‌ به لاتین , از پيش‌ به لاتین
دانلود فایل ها