ترجمه Forego در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ رفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ از چيزي‌ واقع‌ شدن‌ , در فارسی : مقدم‌ بودن‌ بر.

Forego به چه معناست و Forego یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forego

پيش‌ رفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ رفتن‌, ترجمه پيش‌ رفتن‌, کلمات شبیه پيش‌ رفتن‌ , پيش‌ از چيزي‌ واقع‌ شدن‌ به لاتین , مقدم‌ بودن‌ بر. به لاتین
دانلود فایل ها