ترجمه Forehand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلودار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشتاز.

Forehand به چه معناست و Forehand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forehand

جلودار به خارجی , ریشه انگلیسی جلودار, ترجمه جلودار, کلمات شبیه جلودار , پيشتاز. به لاتین
دانلود فایل ها