ترجمه Forehand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قسمت‌ ممتاز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مزيت‌ , در فارسی : سرعمله‌ , به فارسی : مباشر , سایر ترجمه ها : سروسينه‌ ودست‌ اسب‌

Forehand به چه معناست و Forehand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forehand

قسمت‌ ممتاز به خارجی , ریشه انگلیسی قسمت‌ ممتاز, ترجمه قسمت‌ ممتاز, کلمات شبیه قسمت‌ ممتاز , مزيت‌ به لاتین , سرعمله‌ به لاتین , مباشر خارجی , سروسينه‌ ودست‌ اسب‌ در زبان
دانلود فایل ها