ترجمه Forelady در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زن‌ سخنگو ورئيس‌ درهيئت‌ منصفه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ليدرزن‌.

Forelady به چه معناست و Forelady یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forelady

زن‌ سخنگو ورئيس‌ درهيئت‌ منصفه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زن‌ سخنگو ورئيس‌ درهيئت‌ منصفه‌, ترجمه زن‌ سخنگو ورئيس‌ درهيئت‌ منصفه‌, کلمات شبیه زن‌ سخنگو ورئيس‌ درهيئت‌ منصفه‌ , ليدرزن‌. به لاتین
دانلود فایل ها