ترجمه Foreleg در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاچه‌ جلو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پاي‌ جلو حيوان‌ , در فارسی : دست‌ چارپايان‌.

Foreleg به چه معناست و Foreleg یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foreleg

پاچه‌ جلو به خارجی , ریشه انگلیسی پاچه‌ جلو, ترجمه پاچه‌ جلو, کلمات شبیه پاچه‌ جلو , پاي‌ جلو حيوان‌ به لاتین , دست‌ چارپايان‌. به لاتین
دانلود فایل ها