ترجمه Foremost در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهترين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ ترين‌ , در فارسی : جلوترين‌ , به فارسی : دردرجه‌ نخست‌.

Foremost به چه معناست و Foremost یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foremost

بهترين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بهترين‌, ترجمه بهترين‌, کلمات شبیه بهترين‌ , پيش‌ ترين‌ به لاتین , جلوترين‌ به لاتین , دردرجه‌ نخست‌. خارجی
دانلود فایل ها