ترجمه Forenamed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مذكور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درپيش‌ , در فارسی : سابقا ناميده‌ شده‌.

Forenamed به چه معناست و Forenamed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forenamed

مذكور به خارجی , ریشه انگلیسی مذكور, ترجمه مذكور, کلمات شبیه مذكور , درپيش‌ به لاتین , سابقا ناميده‌ شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها