ترجمه Forepassed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tsaperof & enogyb=) بايگان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديرين‌ , در فارسی : گذشته‌.

Forepassed به چه معناست و Forepassed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forepassed

(tsaperof & enogyb=) بايگان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tsaperof & enogyb=) بايگان‌, ترجمه (tsaperof & enogyb=) بايگان‌, کلمات شبیه (tsaperof & enogyb=) بايگان‌ , ديرين‌ به لاتین , گذشته‌. به لاتین
دانلود فایل ها