ترجمه Forepaw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پنجه‌ پاي‌ جلو (حيوانات‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پنجه‌ دست‌ حيوانات‌.

Forepaw به چه معناست و Forepaw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forepaw

پنجه‌ پاي‌ جلو (حيوانات‌) به خارجی , ریشه انگلیسی پنجه‌ پاي‌ جلو (حيوانات‌), ترجمه پنجه‌ پاي‌ جلو (حيوانات‌), کلمات شبیه پنجه‌ پاي‌ جلو (حيوانات‌) , پنجه‌ دست‌ حيوانات‌. به لاتین
دانلود فایل ها