ترجمه Forepeak در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخزن‌ جلو وپايين‌ كشتي‌. می باشد

Forepeak به چه معناست و Forepeak یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forepeak

مخزن‌ جلو وپايين‌ كشتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مخزن‌ جلو وپايين‌ كشتي‌., ترجمه مخزن‌ جلو وپايين‌ كشتي‌., کلمات شبیه مخزن‌ جلو وپايين‌ كشتي‌.
دانلود فایل ها