ترجمه Forerun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ از كسي‌ رفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشرو بودن‌.

Forerun به چه معناست و Forerun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forerun

پيش‌ از كسي‌ رفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ از كسي‌ رفتن‌, ترجمه پيش‌ از كسي‌ رفتن‌, کلمات شبیه پيش‌ از كسي‌ رفتن‌ , پيشرو بودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها