ترجمه Foreshorten در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوتاه‌نمودار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بهم‌ فشردن‌ , در فارسی : خلاصه‌ كردن‌.

Foreshorten به چه معناست و Foreshorten یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foreshorten

كوتاه‌نمودار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كوتاه‌نمودار كردن‌, ترجمه كوتاه‌نمودار كردن‌, کلمات شبیه كوتاه‌نمودار كردن‌ , بهم‌ فشردن‌ به لاتین , خلاصه‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها