ترجمه Forestall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كمين‌ , در فارسی : كمينگاه‌.

Forestall به چه معناست و Forestall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forestall

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , كمين‌ به لاتین , كمينگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها