ترجمه Forestall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ دستي‌ كردن‌ بر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ جستن‌ بر , در فارسی : پيش‌ افتادن‌ , به فارسی : ممانعت‌

Forestall به چه معناست و Forestall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forestall

پيش‌ دستي‌ كردن‌ بر به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ دستي‌ كردن‌ بر, ترجمه پيش‌ دستي‌ كردن‌ بر, کلمات شبیه پيش‌ دستي‌ كردن‌ بر , پيش‌ جستن‌ بر به لاتین , پيش‌ افتادن‌ به لاتین , ممانعت‌ خارجی
دانلود فایل ها