ترجمه Forester در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنگلبان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنگل‌ نشين‌ , در فارسی : جانور جنگلي‌.

Forester به چه معناست و Forester یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forester

جنگلبان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنگلبان‌, ترجمه جنگلبان‌, کلمات شبیه جنگلبان‌ , جنگل‌ نشين‌ به لاتین , جانور جنگلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها