خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20990 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('20990','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20990 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Forestry به فارسی

ترجمه Forestry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنگلباني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احداث‌ جنگل‌ , در فارسی : جنگلداري‌.

Forestry به چه معناست و Forestry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forestry

جنگلباني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنگلباني‌, ترجمه جنگلباني‌, کلمات شبیه جنگلباني‌ , احداث‌ جنگل‌ به لاتین , جنگلداري‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: