ترجمه Forestry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنگلباني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احداث‌ جنگل‌ , در فارسی : جنگلداري‌.

Forestry به چه معناست و Forestry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forestry

جنگلباني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنگلباني‌, ترجمه جنگلباني‌, کلمات شبیه جنگلباني‌ , احداث‌ جنگل‌ به لاتین , جنگلداري‌. به لاتین
دانلود فایل ها