ترجمه Forethoughtful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دورانديش‌. می باشد

Forethoughtful به چه معناست و Forethoughtful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forethoughtful

دورانديش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دورانديش‌., ترجمه دورانديش‌., کلمات شبیه دورانديش‌.
دانلود فایل ها