ترجمه Forever در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای براي‌ هميشه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تا ابد , در فارسی : جاويدان‌ , به فارسی : پيوسته‌ , سایر ترجمه ها : تا ابدالاباد.

Forever به چه معناست و Forever یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forever

براي‌ هميشه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی براي‌ هميشه‌, ترجمه براي‌ هميشه‌, کلمات شبیه براي‌ هميشه‌ , تا ابد به لاتین , جاويدان‌ به لاتین , پيوسته‌ خارجی , تا ابدالاباد. در زبان
دانلود فایل ها