ترجمه Forewarn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازپيش‌ اخط‌ار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قبلا اگاهانيدن‌.

Forewarn به چه معناست و Forewarn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forewarn

ازپيش‌ اخط‌ار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازپيش‌ اخط‌ار كردن‌, ترجمه ازپيش‌ اخط‌ار كردن‌, کلمات شبیه ازپيش‌ اخط‌ار كردن‌ , قبلا اگاهانيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها