ترجمه Forfeit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هدر كردن‌. می باشد

Forfeit به چه معناست و Forfeit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forfeit

هدر كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هدر كردن‌., ترجمه هدر كردن‌., کلمات شبیه هدر كردن‌.
دانلود فایل ها