ترجمه Forgather در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراهم‌ امدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرد امدن‌ , در فارسی : اجتماع‌ كردن‌.

Forgather به چه معناست و Forgather یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forgather

فراهم‌ امدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فراهم‌ امدن‌, ترجمه فراهم‌ امدن‌, کلمات شبیه فراهم‌ امدن‌ , گرد امدن‌ به لاتین , اجتماع‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها