ترجمه Forgo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چشم‌ پوشيدن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صرفنظ‌ر كردن‌ از , در فارسی : رها كردن‌.

Forgo به چه معناست و Forgo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forgo

چشم‌ پوشيدن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی چشم‌ پوشيدن‌ از, ترجمه چشم‌ پوشيدن‌ از, کلمات شبیه چشم‌ پوشيدن‌ از , صرفنظ‌ر كردن‌ از به لاتین , رها كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها