ترجمه Forklift در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دار. می باشد

Forklift به چه معناست و Forklift یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forklift

دار. به خارجی , ریشه انگلیسی دار., ترجمه دار., کلمات شبیه دار.
دانلود فایل ها