ترجمه Formaldehyde در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) فرمالدئيد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بفرمول‌ OHCH.

Formaldehyde به چه معناست و Formaldehyde یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Formaldehyde

(ش‌.) فرمالدئيد به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) فرمالدئيد, ترجمه (ش‌.) فرمالدئيد, کلمات شبیه (ش‌.) فرمالدئيد , بفرمول‌ OHCH. به لاتین
دانلود فایل ها