ترجمه Formant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متشكل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مركب‌ , در فارسی : مشتق‌.

Formant به چه معناست و Formant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Formant

متشكل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متشكل‌, ترجمه متشكل‌, کلمات شبیه متشكل‌ , مركب‌ به لاتین , مشتق‌. به لاتین
دانلود فایل ها