ترجمه Former در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشكيل‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قالب‌ گير , در فارسی : پيشين‌ , به فارسی : سابق‌ , سایر ترجمه ها : جلوي‌ قبل‌ , در

Former به چه معناست و Former یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Former

تشكيل‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تشكيل‌ دهنده‌, ترجمه تشكيل‌ دهنده‌, کلمات شبیه تشكيل‌ دهنده‌ , قالب‌ گير به لاتین , پيشين‌ به لاتین , سابق‌ خارجی , جلوي‌ در زبان , قبل‌انگلیسی , در
دانلود فایل ها