ترجمه Formfitting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ظ‌اهري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌ابق‌ ط‌رح‌ بدن‌ , در فارسی : بشكل‌ بدن‌ , به فارسی : چسبان‌ ببدن‌.

Formfitting به چه معناست و Formfitting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Formfitting

ظ‌اهري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ظ‌اهري‌, ترجمه ظ‌اهري‌, کلمات شبیه ظ‌اهري‌ , مط‌ابق‌ ط‌رح‌ بدن‌ به لاتین , بشكل‌ بدن‌ به لاتین , چسبان‌ ببدن‌. خارجی
دانلود فایل ها