ترجمه Formidability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيرومندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استواري‌ , در فارسی : استحكام‌ , به فارسی : بزرگي‌ , سایر ترجمه ها : ممتازي‌ قوام‌.

Formidability به چه معناست و Formidability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Formidability

نيرومندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيرومندي‌, ترجمه نيرومندي‌, کلمات شبیه نيرومندي‌ , استواري‌ به لاتین , استحكام‌ به لاتین , بزرگي‌ خارجی , ممتازي‌ در زبان , قوام‌.انگلیسی




دانلود فایل ها