ترجمه Formulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بندي‌ كردن‌. می باشد

Formulate به چه معناست و Formulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Formulate

بندي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بندي‌ كردن‌., ترجمه بندي‌ كردن‌., کلمات شبیه بندي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها