ترجمه Formulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنظ‌يم‌ كردن‌. می باشد

Formulate به چه معناست و Formulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Formulate

تنظ‌يم‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تنظ‌يم‌ كردن‌., ترجمه تنظ‌يم‌ كردن‌., کلمات شبیه تنظ‌يم‌ كردن‌.
دانلود فایل ها