ترجمه Forntiersman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرز نشين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرحد نشين‌.

Forntiersman به چه معناست و Forntiersman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forntiersman

مرز نشين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرز نشين‌, ترجمه مرز نشين‌, کلمات شبیه مرز نشين‌ , سرحد نشين‌. به لاتین
دانلود فایل ها