ترجمه Forsooth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای براستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : الحق‌ , در فارسی : قط‌عا , به فارسی : بتحقيق‌ , سایر ترجمه ها : درحقيقت‌.

Forsooth به چه معناست و Forsooth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forsooth

براستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی براستي‌, ترجمه براستي‌, کلمات شبیه براستي‌ , الحق‌ به لاتین , قط‌عا به لاتین , بتحقيق‌ خارجی , درحقيقت‌. در زبان
دانلود فایل ها