ترجمه Forte در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بلند. می باشد

Forte به چه معناست و Forte یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forte

بلند. به خارجی , ریشه انگلیسی بلند., ترجمه بلند., کلمات شبیه بلند.
دانلود فایل ها