ترجمه Forth Of در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خارج‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيرون‌ از.

Forth Of به چه معناست و Forth Of یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forth Of

خارج‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی خارج‌ از, ترجمه خارج‌ از, کلمات شبیه خارج‌ از , بيرون‌ از. به لاتین
دانلود فایل ها