ترجمه Fortissimo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درموسيقي‌) صداي‌ بلند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيلي‌ بلند.

Fortissimo به چه معناست و Fortissimo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fortissimo

(درموسيقي‌) صداي‌ بلند به خارجی , ریشه انگلیسی (درموسيقي‌) صداي‌ بلند, ترجمه (درموسيقي‌) صداي‌ بلند, کلمات شبیه (درموسيقي‌) صداي‌ بلند , خيلي‌ بلند. به لاتین
دانلود فایل ها