ترجمه Fortran در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ فرترن‌. می باشد

Fortran به چه معناست و Fortran یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fortran

زبان‌ فرترن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ فرترن‌., ترجمه زبان‌ فرترن‌., کلمات شبیه زبان‌ فرترن‌.
دانلود فایل ها