ترجمه Fortune در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثروت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتفاق‌افتادن‌ , در فارسی : مقدركردن‌.

Fortune به چه معناست و Fortune یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fortune

ثروت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ثروت‌, ترجمه ثروت‌, کلمات شبیه ثروت‌ , اتفاق‌افتادن‌ به لاتین , مقدركردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها