ترجمه Fortune در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بحث‌ واقبال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌الع‌ , در فارسی : خوش‌ بختي‌ , به فارسی : شانس‌ , سایر ترجمه ها : مال‌ دارايي‌

Fortune به چه معناست و Fortune یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fortune

بحث‌ واقبال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بحث‌ واقبال‌, ترجمه بحث‌ واقبال‌, کلمات شبیه بحث‌ واقبال‌ , ط‌الع‌ به لاتین , خوش‌ بختي‌ به لاتین , شانس‌ خارجی , مال‌ در زبان , دارايي‌انگلیسی
دانلود فایل ها