ترجمه Forty Five در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهل‌ وپنج‌. می باشد

Forty Five به چه معناست و Forty Five یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forty Five

چهل‌ وپنج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چهل‌ وپنج‌., ترجمه چهل‌ وپنج‌., کلمات شبیه چهل‌ وپنج‌.
دانلود فایل ها