ترجمه Forward Reference در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارجاع‌ به‌ جلو. می باشد

Forward Reference به چه معناست و Forward Reference یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forward Reference

ارجاع‌ به‌ جلو. به خارجی , ریشه انگلیسی ارجاع‌ به‌ جلو., ترجمه ارجاع‌ به‌ جلو., کلمات شبیه ارجاع‌ به‌ جلو.
دانلود فایل ها