ترجمه Fossilization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فسيل‌ شدن‌. می باشد

Fossilization به چه معناست و Fossilization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fossilization

فسيل‌ شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فسيل‌ شدن‌., ترجمه فسيل‌ شدن‌., کلمات شبیه فسيل‌ شدن‌.
دانلود فایل ها