ترجمه Fossilize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فسيل‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در اثر مرور زمان‌ بصورت‌ سنگواره‌ درامدن‌

Fossilize به چه معناست و Fossilize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fossilize

فسيل‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فسيل‌ شدن‌, ترجمه فسيل‌ شدن‌, کلمات شبیه فسيل‌ شدن‌ , در اثر مرور زمان‌ بصورت‌ سنگواره‌ درامدن‌ به لاتین
دانلود فایل ها