ترجمه Foster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شير دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرورش‌ دادن‌.

Foster به چه معناست و Foster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foster

شير دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شير دادن‌, ترجمه شير دادن‌, کلمات شبیه شير دادن‌ , پرورش‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها