ترجمه Foulmouthed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فحاش‌. می باشد

Foulmouthed به چه معناست و Foulmouthed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foulmouthed

فحاش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فحاش‌., ترجمه فحاش‌., کلمات شبیه فحاش‌.
دانلود فایل ها