ترجمه Foulmouthed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرزه‌ دهن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدزبان‌ , در فارسی : بددهن‌ , به فارسی : بيعار , سایر ترجمه ها : هرزه‌گو بي‌ عفت‌

Foulmouthed به چه معناست و Foulmouthed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foulmouthed

هرزه‌ دهن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هرزه‌ دهن‌, ترجمه هرزه‌ دهن‌, کلمات شبیه هرزه‌ دهن‌ , بدزبان‌ به لاتین , بددهن‌ به لاتین , بيعار خارجی , هرزه‌گو در زبان , بي‌ عفت‌انگلیسی
دانلود فایل ها