ترجمه Founcing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جهش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شلپ‌ وشلپ‌ راه‌ رفتن‌ , در فارسی : حاشيه‌ چين‌ دار.

Founcing به چه معناست و Founcing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Founcing

جهش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جهش‌, ترجمه جهش‌, کلمات شبیه جهش‌ , شلپ‌ وشلپ‌ راه‌ رفتن‌ به لاتین , حاشيه‌ چين‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها