ترجمه Foundation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شالوده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايه‌ , در فارسی : پي‌ , به فارسی : پي‌ ريزي‌ , سایر ترجمه ها : اساس‌ بنياد , تاسيس‌

Foundation به چه معناست و Foundation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foundation

شالوده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شالوده‌, ترجمه شالوده‌, کلمات شبیه شالوده‌ , پايه‌ به لاتین , پي‌ به لاتین , پي‌ ريزي‌ خارجی , اساس‌ در زبان , بنيادانگلیسی , تاسيس‌
دانلود فایل ها