ترجمه Fount در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فواره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منبع‌ , در فارسی : مخزن‌ , به فارسی : يكدست‌ حروف‌ هم‌ شكل‌ وهم‌ اندازه‌

Fount به چه معناست و Fount یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fount

فواره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فواره‌, ترجمه فواره‌, کلمات شبیه فواره‌ , منبع‌ به لاتین , مخزن‌ به لاتین , يكدست‌ حروف‌ هم‌ شكل‌ وهم‌ اندازه‌ خارجی
دانلود فایل ها