ترجمه Fountain Pen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قلم‌ خود نويس‌. می باشد

Fountain Pen به چه معناست و Fountain Pen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fountain Pen

قلم‌ خود نويس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قلم‌ خود نويس‌., ترجمه قلم‌ خود نويس‌., کلمات شبیه قلم‌ خود نويس‌.
دانلود فایل ها